Μικροσκοπική Οδοντιατρική

Στο ιατρείο μας έχουμε εγκαταστήσει χειρουργικό μικροσκόπιο. Με τη βοήθεια του ειδικού αυτού εργαλείου προβαίνουμε σε ακριβείς διαγνώσεις και επεμβάσεις στους ασθενείς μας. Τα πλεονεκτήματα της χρήσης του οδοντιατρικού χειρουργικού μικροσκοπίου αναλύονται παρακάτω:

Μεγέθυνση χειρουργικού πεδίου. Πολύ συχνά οι βλάβες στους ιστούς των δοντιών είναι τόσο μικρές, ώστε να μη διακρίνονται με γυμνό μάτι. Με το μικροσκόπιο γίνεται εύκολα η έγκαιρη διάγνωση των αρχόμενων βλαβών, αλλά και η επέμβαση αποκατάστασής τους διενεργείται με ακρίβεια χωρίς πρόκληση ζημιάς στους παρακείμενους υγιείς ιστούς. Επίσης, ελέγχεται απόλυτα η πλήρης αφαίρεση της βλάβης, αλλά και η ιδανική εφαρμογή της αποκατάστασης (σφράγισμα, επένθετο, στεφάνη, γέφυρα, κλπ) στους υπό θεραπεία οδοντικούς ιστούς. Τα ίδια ισχύουν και στη χειρουργική των μαλακών ιστών του στόματος (ούλα, περιοδόντιο, κλπ), αλλά και σε όλα τα στάδια της εμφυτευματολογίας. Η μεγέθυνση προσφέρει πληθώρα πληροφοριών στον επεμβαίνοντα και παράλληλα του επιτρέπει να προβαίνει σε λεπτότερους χειρισμούς, με μεγάλο όφελος για τον ασθενή.

Φωτισμός. Δια μέσου του μικροσκοπίου διοχετεύεται μεγάλης έντασης LED φωτισμός κατευθείαν στο χειρουργικό πεδίο. Αυτό είναι πολύ σημαντικό καθώς εντός του στόματος είναι αδύνατον να δει κανείς χωρίς επαρκή φωτισμό. Η μεγέθυνση σε συνδυασμό με καλό φωτισμό αποκαλύπτουν το μικρόκοσμο του στόματος σε όλο του το μεγαλείο. Όταν βλέπεις, μπορείς να επέμβεις και να θεραπεύσεις.

Ενημέρωση – συγκατάθεση ασθενή. Συνδέοντας το μικροσκόπιο με μια ψηφιακή φωτογραφική μηχανή και τον ηλεκτρονικό υπολογιστή του ιατρείου, ο ασθενής μπορεί να δει άμεσα σε φωτογραφίες ή βίντεο τα ευρήματα, τη διάγνωσή μας και το τελικό αποτέλεσμα της θεραπείας. Μπορεί ακόμη, αν το επιθυμεί, να παρακολουθεί την όλη επέμβαση κατά τη διάρκειά της. Έτσι, βλέποντας σε φωτογραφίες τα ευρήματά μας μπορεί εύκολα να αντιληφθεί την ανάγκη θεραπείας και να δώσει τη συγκατάθεσή του.

Αρχειοθέτηση. Η ευκολία της λήψης φωτογραφικού υλικού δια μέσου του μικροσκοπίου καθιστά εύκολη και γρήγορη υπόθεση τη ψηφιακή αποθήκευση και αρχειοθέτηση όλων των σταδίων θεραπείας όλων των ασθενών μας. Η πρόσβαση στο αρχείο του κάθε ασθενούς είναι γρήγορα εφικτή ανά πάσα στιγμή.

Ποιότητα Οδοντιατρικής. Όλα τα προαναφερθέντα συμβάλλουν στην άνοδο της ποιότητας των παρεχόμενων οδοντιατρικών υπηρεσιών του ιατρείου μας, στοχεύοντας στη μεγιστοποίηση του οφέλους για τους ασθενείς μας.