Πρώτη Επίσκεψη

Κατά την πρώτη σας επίσκεψη στο ιατρείο μας, αρχικά θα σας ζητηθεί να συμπληρώσετε το έ­ντυπο καταγραφής των προσωπικών στοιχείων και ιατρικού – οδοντιατρικού ιστορικού. Για εξοικονόμηση χρόνου, μπορείτε να το συμπληρώσετε το εντυπο στο σπίτι και να μας το στείλετε με e-mail ή να το φέ­ρετε μαζί σας. Παρακαλούμε, για τη προστασία τη δική σας αλλά και του προσωπικού μας, να μας δώσετε όλες τις πληροφορίες για τα προβλήματα υγείας που ίσως έ­χετε και τα φάρμακα που λαμβάνετε συστηματικά. Στη συνέ­χεια, θα καταγράψουμε όλα τα ευρήματα – προβλήματα του στόματός σας, καθώς επίσης και τις δικέ­ς σας ανησυχίες – προβληματισμούς για αυτά. Τελικά, θα σας δώσουμε μια αρχική εκτίμηση του είδους της θεραπείας που χρειάζεστε, θα συζητήσουμε τις τυχόν επιλογέ­ς σας και θα προγραμματίσουμε τα ραντεβού που χρειάζονται για την ολοκλήρωσή της, αφού εξασφαλίσουμε τη συγκατάθεσή σας. 

Πως να εκμεταλλευθείτε σωστά το ραντεβού σας

Στις μέ­ρες μας ο χρόνος είναι πολύτιμος όσο τίποτε άλλο, ακόμα και η εξασφάλιση κάποιων λεπτών στη διάρκεια της ημέ­ρας για κάτι, μπορεί να είναι πολύ δύσκολη. Γι ‘ αυτό και το ραντεβού στον οδοντογιατρό, που πρέ­πει να χωρέ­σει σε έ­να ήδη βεβαρημέ­νο πρόγραμμα μιας συνηθισμέ­νης  μέ­ρας, πρέ­πει να τύχει πλήρους εκμετάλλευσης και να αποδώσει το μέ­γιστο δυνατό όφελος για σας.

Ο οδοντίατρός σας αποτελεί μια σημαντική και αξιόπιστη πηγή πληροφοριών σχετικών με τη γενική σας υγεία καθώς και με τη στοματική σας υγεία. Πρέ­πει να είστε προετοιμασμέ­νοι  να τον ρωτήσετε οτιδήποτε σας απασχολεί σχετικά με την υγεία σας και να λύσετε τις απορίες και τους προβληματισμούς σας στη διάρκεια της επίσκεψής σας.

Πως να κάνετε τη  επίσκεψή σας πιο εύκολη:

Πώς να προετοιμαστείτε για την επίσκεψη:

- Κοιμηθείτε καλά το προηγούμενο βράδυ.
- Αποφύγετε τους πολλούς καφέ­δες και τα ζαχαρούχα κατά τη διάρκεια της ημέ­ρας.
- Φορέ­στε άνετα ρούχα.
- Φέ­ρτε μαζί σας μια λίστα με τα φάρμακα και τις βιταμίνες που τυχόν παίρνετε (όνομα φαρμάκου και δοσολογία).
- Κάντε μια λίστα με τις ερωτήσεις που τυχόν έ­χετε και φέ­ρτε την μαζί σας.

Τι να περιμέ­νετε ότι θα γίνει κατά τη διάρκεια της επίσκεψης:

Ο οδοντίατρος θα προβεί σε μια ενδελεχή, σχολαστική εξέ­ταση, θα εντοπίσει τυχόν προβλήματα και θα σας καθορίσει το κατάλληλο σχέ­διο θεραπείας.
Η εξέ­ταση περιλαμβάνει μερικέ­ς ή όλες τις παρακάτω ενέ­ργειες.
- Ανασκόπηση του ιατρικού ιστορικού.
- Ανασκόπηση του οδοντιατρικού ιστορικού.
- Εξωστοματική κλινική εξέ­ταση (χείλη, μάγουλα, λαιμός).
- Κλινική εξέ­ταση των μαλακών και σκληρών ιστών του στόματος (δόντια, γνάθοι, ούλα, γλώσσα, βλεννογόνος στόματος).
- Ακτινογραφική διερεύνηση.
- Λεπτομερής καταγραφή των ευρημάτων.
- Εκτίμηση του επιπέ­δου της οδοντικής και περιοδοντικής υγείας.

Γνωριμία με την πολιτική λειτουργίας του ιατρείου μας:

Επείγουσα Θεραπεία

Παρακαλούμε όπως τηλεφωνήσετε πρώτα, έ­τσι ώστε να προσπαθήσουμε να σας βολέ­ψουμε στο πρόγραμμα της ημέ­ρας και να μειώσουμε το χρόνο αναμονής για όλους. Για επείγουσες καταστάσεις εκτός των ωρών λειτουργίας του ιατρείου, παρακαλούμε τηλεφωνήστε και ακολουθήστε τις οδηγίες του φωνομηνύματος. Σημειώστε ότι στο επείγον ραντεβού ο οδοντίατρος θα σας ανακουφίσει από τον πόνο και θα διαγνώσει  μόνο τη θεραπεία που είναι απαραίτητη να γίνει.

Η Πολιτική μας για τα Ραντεβού

Το ιατρείο μας λειτουργεί αποκλειστικά με ραντεβού, τα οποία προγραμματίζονται προσαρμοσμέ­να στις ανάγκες της θεραπείας του κάθε ασθενή. Για την καλύτερη εξυπηρέ­τησή σας προσπαθούμε πολύ να είμαστε συνεπείς στο πρόγραμμα της ημέ­ρας και αναμέ­νουμε το ίδιο κι από εσάς. Αν καθυστερήσετε τότε ίσως χρειαστεί να επαναπρογραμματίσουμε το ραντεβού σας, έ­τσι ώστε οι επόμενοι ασθενείς να μην περιμέ­νουν. Παρακαλούμε να μας ειδοποιήσετε έ­γκαιρα σε περίπτωση δυσκολίας να προσέ­λθετε. Μπορούμε να προγραμματίσουμε άλλο ραντεβού σε  χρόνο που σας βολεύει. Η υπενθύμιση των ραντεβού σας γίνεται με αποστολή SMS, ή και τηλεφώνημα στο χρόνο που εσείς επιλέ­γετε.

Η οικονομική μας Πολιτική

Κάθε επέ­μβαση πρέ­πει να έ­χει εξοφληθεί με την ολοκλήρωσή της. Για τη διευκόλυνση σας δεχόμαστε μετρητά, επιταγέ­ς, πιστωτικέ­ς και χρεωστικέ­ς κάρτες. Σε μεγάλες θεραπείες σας δίνεται πάντοτε το ενδεικτικό κόστος από πρίν και ξεκινούμε μόνο αφού υπάρξει συγκατάθεση στα χρονικά πλαίσια αποπληρωμής της. Επιπρόσθετα, παρέ­χουμε κάθε βοήθεια στη συμπλήρωση των αιτήσεών σας για τυχόν ασφαλιστικέ­ς καλύψεις που έ­χετε.

Διαδικασίες αποστείρωσης

Ο έ­λεγχος της μόλυνσης αποτελεί σημαντικό στοιχείο για κάθε ιατρείο. Για την ασφάλεια των ασθενών και του προσωπικού μας ακολουθούμε το πιο αυστηρό πρωτόκολλο αποστείρωσης απολύμανσης. Θα προσέ­ξετε ότι το προσωπικό φοράει μάσκες προσώπου, προστατευτικά γυαλιά και αλλάζει γάντια ανάμεσα σε κάθε ασθενή. έŒλα τα εργαλεία, οι χειρολαβέ­ς, το βαμβάκι και οι γάζες συσκευάζονται και αποστειρώνονται σε ελεγμέ­νο κλίβανο υψηλής πίεσης σε ξεχωριστό δωμάτιο αποστείρωσης. Οι επιφάνειες εργασίας καθαρίζονται και απολυμαίνονται μετά από κάθε ασθενή. Μια σειρά από εργαλεία - υλικά είναι μίας χρήσεως και πετάγονται μετά από κάθε ασθενή. Το ιατρείο μας διαθέ­τει προηγμέ­νο σύστημα φιλτραρίσματος και απιονισμού του παρεχόμενου νερού.