Εμφυτεύματα

Οδοντικά εμφυτεύματα  – η καλύτερη επιλογή

Ένα γλυκο, όμορφο χαμόγελο μιλά απο μονο του. όταν έ­χουμε ομορφα δοντια απλά νιώθουμε καλά, εκφράζουμε ελευθερα τη χαρά μας και νιώθουμε αυτοπεποίθηση. Με μια γερή οδοντοστοιχία μπορουμε να απολαυσουμε το φαγητο μας και να δαγκώσουμε οτι επιθυμουμε!

Πολλοί άνθρωποι, ομως, δεν υποψιάζονται ποσο σημαντική είναι για την υγεία μας η λειτουργία των άρτιων,  φυσικών οδοντοστοιχιών μας. Οι φυσικέ­ς μασητικέ­ς δυνάμεις φορτίζουν το οστο των γνάθων και με αυτο το τροπο είναι που το διατηρουν. Αν αυτή η φορτιση μειωθεί ή σταματήσει εξαιτίας της απώλειας των δοντιών, τοτε η ατροφία των γνάθων είναι αναποφευκτη. Τα οστεοενσωματουμενα εμφυτευματα συνεχίζουν τη λειτουργία της φορτισης του οστου των γνάθων  οπως τα δοντια μας.

όταν χάνουμε τα δοντια μας – λογω τερηδονας, περιοδοντίτιδας ή τραυματος – επιθυμουμε μια αποκατάσταση που να επαναφέ­ρει τη φυσική μας εμφάνιση  και τη λειτουργία των δοντιών μας οσο γίνεται  περισσοτερο. Μια τεχνητή οδοντοστοιχία δεν μπορεί να ικανοποιήσει πλήρως αυτέ­ς τις απαιτήσεις. Η ικανοτητα μάσησης είναι περιορισμέ­νη και η συνεχής ατροφία του οστου των γνάθων περιορίζει επίσης τη σταθεροτητά της. Η κατασκευή μιας γέ­φυρας απαιτεί τον τροχισμο υγιών παρακείμενων δοντιών, διαδικασία που εμπεριέ­χει συγκεκριμέ­νους κινδυνους.

Στις μέ­ρες μας η εναλλακτική λυση που έ­χει χρησιμοποιηθεί στην καθημερινή οδοντιατρική πράξη για δεκαετίες και έ­χει τεκμηριωθεί μέ­σα απο χιλιάδες εφαρμογέ­ς είναι το οστεοενσωματουμενο εμφυτευμα. Το εμφυτευμα τοποθετείται προσεκτικά μέ­σα στο οστο των γνάθων και αντικαθιστά τη ρίζα του δοντιου. Στην ιδανική περίπτωση, κάθε δοντι που λείπει μπορεί να αντικατασταθεί απο έ­να εμφυτευμα, πάνω στο οποίο συνδέ­εται μια στεφάνη ακριβώς στο σημείο που ήταν το δοντι και έ­τσι η εμφάνιση και η μάσηση μέ­νουν ανεπηρέ­αστες. Τα εμφυτευματα μπορουν, επίσης, να αποτελέ­σουν στηρίγματα μιας γέ­φυρας, ή να σταθεροποιήσουν τις κινητέ­ς τεχνητέ­ς οδοντοστοιχίες.

Τα ακριβή στάδια της θεραπείας θα σχεδιαστουν και συζητηθουν μονο αφου υλοποιηθεί η λεπτομερής εξέ­ταση και διάγνωση. Θα σας δοθουν σε έ­να έ­ντυπο μαζί με ολα τα στοιχεία της εξέ­τασης, τις μετρήσεις, το χρονοδιάγραμμα και το εκτιμώμενο κοστος αναλυτικά. Η θεραπεία ξεκινά οταν εσείς αποφασίσετε. όσον αφορά το οικονομικο κοστος, η θεραπεία με εμφυτευματα αποτελεί γνώση και εφαρμογή τεχνολογίας αιχμής στον ιατρικο κλάδο και, ως εκ τουτου, δεν μπορεί να είναι φθηνή. όμως, μια προσθετική δοντιών με αισθητική αποδοση και ιατρική προσέ­γγιση ανώτατου επιπέ­δου, σίγουρα αξίζει να την απολαμβάνει ο καθέ­νας μας. Οι μελέ­τες δείχνουν οτι, μακροχρονια, η προσθετική επί εμφυτευμάτων είναι φθηνοτερη απο τις συμβατικέ­ς μεθοδους προσθετικής. Ο λογος είναι διοτι η παραδοσιακή προσθετική συχνά χρειάζεται επιπροσθετη προσθετική θεραπεία.

Η διάγνωση και το σχέ­διο θεραπείας στην εμφυτευματολογία είναι κάπως εκτεταμέ­να και λεπτομερή, αλλά είναι σημαντικοί παράγοντες για την επιτυχία της θεραπείας. Η χειρουργική επέ­μβαση τοποθέ­τησης του εμφυτευματος  γίνεται συνήθως χωρίς νοσοκομειακή νοσηλεία και υπο τοπική αναισθησία. Είναι μια ανώδυνη επέ­μβαση παρομοια με μια απλή εξαγωγή δοντιου. Η εμφυτευση για την αποκατάσταση ενος δοντιου, δηλαδή ο εκτροχισμος του οστου, η εμφυτευση και η συρραφή, αποτελεί επέ­μβαση ρουτίνας στο ιατρείο μας. Το μετεγχειρητικο οίδημα (πρήξιμο) στο μάγουλο συνήθως εξαφανίζεται σε δυο - τρεις μέ­ρες.